Tag Archives: Niemcy

Angielski: Responsibility vs. Niemiecki: Verantwortung

JAKIE SĄ TWOJE OBOWIĄZKI W PRACY?

Język angielski

Myśląc o wyrażeniach w języku angielskim oznaczających ,,obowiązki w pracy”, od razu nasuwa mi się myśl, ze zarówno Amerykanie, jak i Anglicy uwielbiają słowo a challenge (wyzwanie) zamiast słowa responsibilities (obowiązki). Przy czym wyzwania nie powinny oznaczać problemów 🙂 Słowo a problem sugeruje bowiem pewną przeszkodę, którą pracownik może pokonać lub nie. Wyzwanie natomiast jest słowem bardziej motywującym do działania, a takie nastawienie i sposób myślenia oczywiście zwiększa efektywność każdego pracownika w pracy  – so take this challenge!

problem-challenge

W każdej pracy mamy określone stanowisko i obowiązki (the scope of your tasks). Aby opisać to, czym się zajmujesz, język angielski oferuje bardzo proste wyrażenia do użycia:

 • to be in charge of sth/sb – być odpowiedzialnym za…
 • to be responsible for sth/sb – być odpowiedzialnym za…
 • to take care of sth/sb – zarówno w kontekście „zająć się czymś” , jak i”opiekować się” (nie mylić z „to take care about”)
 • to deal with sth/sb – zajmować się czymś
 • my responsibilities included… – zakres moim obowiązków obejmował

A jak jest w języku niemieckim?

Język niemiecki

Niemcy nie mają problemu z mówieniem, że coś jest rzeczywiście problemem (das Problem, -e), ale w pracy wolą raczej przejmować zwyczaje amerykańskie. Słowo ,,wyzwanie” (die Herausforderung, -en) stosuje się zatem podobnie, jak w przypadku angielskiego słowa ,,a challenge”.  Natomiast słowo das Problem używa się często w zdaniach przeczących, aby podkreślić, że coś właśnie NIE jest problemem np. Kein Problem!.

Aby określić zakres obowiązków (das Tätigkeitsfeld, -er), Niemcy używają w zależności od branży mniej lub bardziej skomplikowanych zwrotów:

 • für etwas verantwortlich sein – być odpowiedzialnym za…
 • für etwas zuständig seinbyć odpowiedzialnym za…
 • für etwas/jdm. tätig sein – być aktywnym w jakiejś dziedzinie
 • sich mit etwas beschäftigen – zajmować się czymś
 • etwas ausüben – wykonywać coś
 • mein Schwerpunkt liegt in…/ist… – moja specjalność to…

verantwortlich

I bardziej skomplikowaną formę:

sich widmen+ Dativ – zajmować się czymś

,,Hier widmet er sich insbesondere der Buchhaltung„. – On zajmuje się głównie rachunkowością.

Można zauważyć podobieństwo między pierwszymi trzema wyrażeniami po angielsku i po niemiecku. Natomiast formy z ,,sich” można porównać z polskim czasownikiem ,,zajmować się czymś”.

Dodaj komentarz

Filed under Słówka w pracy